От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Advertising Atelier presents:

27 Януари 2015 / 23:38  |  Автор: fen  |  Категория: Лични
Houston, we have an Idea - "Advertising Atelier" We are here: 1. "adeevee" 2. "twitter" 3. "facebook" 4. "500px"

Блогът се пресмести - http://tvmonitoringltd.com/

16 Октомври 2014 / 15:12  |  Автор: fen  |  Категория: Лични
Може да се збавлявате на новото място - "TV Monitoring Ltd." СОЦиални контакти и проекти: 1. "COUB" 2. "youtube" 3. "twitter" 4. "500px" 5. "pinterest" 6. "linkedin"
Един по-различен проект
Блогът се премести тук